فروش جارو بصورت شرايطي.......براي اطلاعات بيشتر تماس بگيريد